БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АГЕНТТІГI

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

Қазақстанның техникалық ЖОО ұлттық рейтингі 2014

 • Сауалнама 1 жоо
  қызметінің нәтижелілігі

 • Сауалнама 2
  Эксперттердің бағалаулары

 • Сауалнама 3 Жұмыс
  берушілердің бағалаулары

 • Қорытынды
  нәтижелер


osn banner

ireg logo left min