БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АГЕНТТІГI

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

Құрметті ТжКБ ұйымдарының басшылары!

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі - Консалтинг ТжКБ ұйымдарының ҰЛТТЫҚ РЕЙТИНГІ - 2017 басталуын хабарлайды

 

Рейтинг нәтижелері агенттіктің www.nkaoko.kz сайтында және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Рейтингті есептеу барысында мәліметтердің бір-бірінен тәуелсіз екі түрі қолданылады:

1)  ТжКБ ұйымдары ұсынатын сандық мәліметтер  - №1 сауалнама (70%);

2) Жұмыс берушілер (аймақтық, қалалық мемлекеттік органдар, мемлекеттік және жеке мекемелер) арасында өткізілетін әлеуметтік сауалнама нәтижелері - №2 сауалнама (30%).

Сауалнамаларды мұқият толтыруларыңызды сұраймыз, себебі ТжКБ ұйымдарымен ұсынылатын материалдар сарапшылармен жете қарастырылады, бұрмаланған мәліметтер анықталған жағдайда нөлге теңестіріледі.

№1 сауалнама бойынша мәліметтерді ТжКБ ұйымдары электронды түрде ұсынылатын қосымша нұсқаулыққа сәйкес толтырады (rating.nkaoko.kz сілтемесі бойынша қарау қажет).

Толтырылған мәліметтердің шынайлылығын растау мақсатында №1 сауалнама қағаз түрінде толтырылып, шығарылады және ТжКБ ұйымы басшысының қолы қойылып, ұйымның мөрімен куәландырылады.

Сіздерден көрсеткіштерді растайтын материалдарды электронды түрле CD - дискте жіберуіңізді сұраймыз.

Нөмірі көрсетілген ТжКБ ұйымдарының жалпы тізімі хатпен қоса жіберіледі.

Рейтинг нәтижелері агенттікте құрылған Қоғамдық бақылау кеңесімен бекітіледі.

Рейтинг бойынша материалдар rating@iqaa.kz электронды поштасына 2017 жылғы 1-мамырға дейін қабылданады.  

ТжКБ ұйымдарының рейтингі ақылы түрде өтеді. Ұлттық рейтингіге қатысу құны – 60 000 (алпыс мың) теңге.

Ұлттық рейтинг – 2017 ж. бойынша әдістеме және қажетті материалдар www.nkaoko.kz сайтында ұсынылады.

Анықтама телефондары:  8 (7172) 27-77-49, 48-19-52.  

Қосымшалар:

1.   Қазақстан ТжКБ ұйымдары рейтингісінің әдістемесі бойынша қысқаша анықтамалық;

2.   № 1 сауалнама (қосымшаларымен);

3.   Ұсынылатын құжаттарды әзірлеу бойынша нұсқаулық;

4.   Нөмірі көрсетілген ТжКБ ұйымдарының жалпы тізімі;

5.   Келісім-шарт үлгісі.

    

Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2017


osn banner

ireg logo left min